НОВИНИ

Американці кажуть,що не допустять відтворення СРСР

Наймогутніша країна світу обiцяє зробити все, аби північний сусід України не зміг "вiдродити СРСР"

Нещодавно держсекретар Сполучених Штатiв Гiлларi Клiнтон зробила доволi несподiвну заяву: мовляв, американська влада не допустить того, щоб пiд виглядом економiчної iнтеграцiї Росія вiдтворила нову версiя Радянського Союзу.
За її словами, новий Радянський Союз може бути утворений пiд зовсiм iншою назвою -- наприклад, Митний союз чи Євразiйський союз. "Не треба робити помилок. Ми знаємо, до чого все йде, i ми цього не допустимо. Ми знайдемо спосiб уповiльнити цей процес або запобiгти йому", -- заявила Гiлларi Клiнтон. Також держсекретар
зазначила, шо i в Росiї, i в iнших країнах колишнього СРСР застосовується "нова хвиля репресивних тактик".
У Кремлi заява панi Клiнтон викликала дуже нервову реакцiю. Адже, як вiдомо, президент РФ Володимир Путiн нинi є головним iнiцiатором створення i розширення Єдиного економiчного простору та втягування в його орбiту України, що могло б стати основою для формування так званого Євразiйського союзу.
Головнi тези iз заяви держсекретаря США "Експрес" обговорив iз генерал-лейтенантом української розвiдки Олександром Скипальським та вiдомим полiтекспертом Ярославом Макiтрою.
-- Чим, на вашу думку, зумовлена поява такої заяви?
О. Скипальський: -- Впертим та очевидним намаганням Путiна вiдновити СРСР. Ця заява спричинила мало не iстеричну реакцiю у Кремлi. Там бояться, аби США не перешкодили їхнiм планам створити нову iмперiю, якi вони, до речi, тепер дуже успiшно реалiзовують на теренах пострадянського простору. 
Україна -- яскравий приклад. Адже якщо говорити про нашу економiчну та фiнансову безпеку, то мусимо зазначити, що вона -- пiд тотальною загрозою з боку Росiї.
Європейськi банки вiд нас iдуть, натомiсть усе скуповують росiяни. Вдумайтесь: 60 -- 80 вiдсоткiв усiх фiнасових операцiй в Українi контролюють нашi "брати"! Ще й Нацiональний банк України очолив син росiйського олiгарха. У мене немає жодного сумнiву, що без вказiвки Путiна тут не обiйшлося. Я вже не кажу про те, що левова частка акцiй головних пiдприємств нашої економiки також уже давно в руках росiян. До речi, дехто з них, аби обдурити наше законодавство та громадську думку, навiть приймає українське громадянство. Тому американцi дали цiлком тверезу оцiнку тому, що вiдбувається.
Я. Макiтра: -- Так, росiйський капiтал вже закiнчив приватизацiю бiльшостi українських економiчних об'єктiв, до яких був допущений. У перспективi ж росiйська присутнiсть буде розширюватися, аж до повного поглинання, за такими основними напрямами: енергетика, харчова промисловiсть, телекомунiкацiї, машинобудування, ВПК. Але вже тепер бiльшу частину кольорової металургiї країни, понад 40 вiдсоткiв молочної промисловостi, значну частину ринку реклами контролюють росiяни. I така ситуацiя не лише в Українi, а й у багатьох iнших країнах колишнього СРСР.
Зрозумiло, що таке проникнення росiйського бiзнесу в економiку пострадянських держав входить у суперечнiсть з iнтересами як приватних американських фiрм, так i офiцiйного Вашингтону. I рiч тут, зрозумiло, не тiльки у втрачених американськими компанiями прибутках. У Сполучених Штатах усвiдомлюють, що за зростанням економiчної присутностi Росiї на пострадянському просторi неминуче пiде посилення її полiтичного впливу -- а саме цього американськi правлячi кола хотiли б уникнути.
Саме тому заяву панi Клiнтон варто сприймати як новий етап у вiдносинах США i РФ. Усiм зрозумiло, що через Митний союз Росiя контролюватиме ту ж Україну економiчно, через свою Православну Церкву -- духовно, а через своє кiно та ширужитковi телепрограми -- культурно та iдеологiчно. Тому невдовзi ми можемо стати свiдками великої битви двох наддержав за контроль над колишнiм радянським простором.
-- Що мала на увазi панi Клiнтон, кажучи про нову хвилю репресивних тактик?
О. Скипальський: -- Вона мала на увазi модернiзацiю форм боротьби росiйської влади проти опозицiї. Для Путiна до певної мiри було несподiванкою використання опозицiєю нових iнформацiйних технологiй iнтернету, зокрема соцiальних мереж. Тому сьогоднi його адмiнiстрацiя активно вишукує можливостi, аби взяти пiд контроль iнтернет-простiр, виловлює блогерiв, заарештовує їх, дискредитує i навiть просто вiдстрiлює. Декого росiйськi спецслужби зухвало викрадають на територiї iнших країн.
Я. Макiтра: -- Ранiше у "бiлокам'янiй" здебiльшого жорстко реагували лише на вiдверто антипутiнськi виступи. Однак тепер придушують уже будь-якi спроби формування громадян у соцiальнi групи та в громадянське суспiльство загалом. Рiк-два тому цього у Росiї ще не було. Сьогоднi ж тамтешня влада вважає самоорганiзацiю людей головною загрозою для свого iснування. Людей просто залякують. Оце i є репресивнi тактики, про якi йшлося в заявi.
-- Що можуть США реально протиставити намаганням Росiї реанiмувати СРСР?
О. Скипальський: -- Є один дiєвий спосiб, але я думаю, що США його прибережуть як останнiй аргумент. Це штучне зниження цiни нафти. Механiзмiв для цього багато. Якщо таке станеться, то Росiя може дуже швидко впасти на колiна. 
Мiж iншим, у США працює спецiальний iнститут, який розробляє методи економiчної боротьби проти певних країн. Втiм, iмовiрно, наразi методи будуть не так економiчнi, як дипломатичнi на зразок так званого списку Магнiтського. Як свiдчить практика, такi кроки дуже впливають на росiйських керiвникiв на психоемоцiйному рiвнi. Вони починають дратуватися i вiдповiдають законами на зразок "закону Дiми Яковлєва", який забороняє американцям усиновлювати росiйських дiтей. Але й американцi не зволiкають iз вiдповiддю: швейцарськi банки "заморожують" багатомiльйоннi рахунки усiх фiгурантiв списку Магнiтського. I це тiльки початок великого
пiнг-понгу. 
Як сказав нещодавно один iз керiвникiв ради нацбезпеки Польщi, "росiйськi хлопцi можуть якось прийти до своїх європейських сейфiв i з прикрiстю констатувати, що замки на них змiнено".
Я. Макiтра: -- Усе це правильно, але я певен, що стратегiчноюсзброєю Вашингтону проти Москви буде створення у Росiї громадянського суспiльства, що могло б привести до "кольорової" революцiї. I на це американцi не шкодуватимуть нi грошей, нi зусиль.На дiяльнiсть так званих некомерцiйних органiзацiй в Росiї та опозицiї загалом США видiлятимуть величезнi суми -- до мiльярда доларiв на рiк. Принаймнi такi суми озвучують захiднi аналiтики. I це схоже на правду. Бо, за даними неофiцiйних джерел, у видатках на 2012 рiк на всi розвiдувальнi заходи проти арабських терористiв Америка витратила коштiв удвiчi менше, нiж на розвiдку проти Росiї.
Є ще один вектор можливого протистояння. Закон N86-90 Конгресу США вiд 1959 року говорить про те, що "США повиннi прагнути до розчленування радянського монстра на 22 держави". У числiв їх, крiм України, Бiлорусi та iнших республiк Союзу, названi Сибiр, Далекий Схiд тощо. А що цього закону не скасовано i досi, то є велика iмовiрнiсть того, що США можуть провокувати регiональну нестабiльнiсть у Росiї й таким чином придушувати її iмперськi намiри.
Юрiй ГРИЦИК

Немає коментарів

Додати коментар