НОВИНИ

Феномен Йорданської води

Здавна на Водохреще зранку українцi йшли до рiчки або ставка i там вирiзали великий хрест з льоду. Пiсля того як священик освятив воду, набирали її собi у глечики i зберігали цiлий рiк, щиро вважаючи живою.

І нинi в селах та містах (навіть у тих, де немає річки) пiсля вечiрньої служби (18 сiчня) та утренi (19 сiчня) віряни несуть з храмів додому йорданську воду. Помiчено: вона не втрачає свiжостi нi до наступного Богоявлення, нi навіть довше. Як може наука пояснити феномен йорданської води?

“Це — планетарне явище”

— Властивості йорданської во­ди вивчаю з 2003 року, — каже Михайло Курик, доктор фiзи­ко-математичних наук, завiду­вач вiддiлу Iнституту фiзики НАН України, директор Інс­титуту екології людини. — Впродовж п’яти років щоразу в період з 9 по 23 січня разом з колегами досліджував фізичні властивості води з того самого джерела.

І нині з упевненістю можу сказати, що саме 18 — 19 січня вода набуває незвичних властивостей. Змiнюються її бiо­поле, кислотно-лужний баланс, електропровiднiсть. Характерно, що частотний спек­тр випромiнювання води стає подiбним до електромагнiтних випромiнювань здорових органiв людини. Чому це відбувається?

Найпоширенішою є версія, що причина різкого підвищення електромагнітної активності води на Йордан і накопичення йон-радикалів у літосфері Землі. Вона віддає надлишок електронів воді. За іншою гіпотезою, саме в цей час активiзується особливий космічно-енергетичний канал, який завдяки змiнi електромагнiтних коливань певним чином структурує воду на Зем­лі. У всякому разі це планетарне циклічне явище.

Зауважу, що багатьох вчених вабила тема йорданської води, але остаточної відповіді на запитання, чому на це свято вона стає цілющою, наразі немає. Утім, факти — неспростовні. Так, колеги з НДІ екології людини та гігієни довкілля РАМН підтвердили, що на Богоявлення навіть вода з міського водопроводу має вищий рівень енер­гетики. Кількість йон-радикалів починає збільшуватися вже з 17 січня, а 18 січня ввечері вода стає максимально насиченою електронами, водночас менш кислотною. Надалі крива електромагнітної активності поволі знижується.

А група російських науковців з Тюмені дослідила, що є два піки біоактивності води з проточних джерел 19 січня: близько 2.00 ночі і о 12.00 дня. Уже 20 січня вода стає звичайною. Однак характерно (хоч це і важко пояснити), що і надалі всі проби води, взяті з проточних джерел на Йордан, збері­гають покращені фізико-хіміч­ні параметри, максимальну біо­активність, навіть квіти ростуть краще

— Додам, що ми з професором Куриком упродовж шести рокiв експериментували з водою, — каже фiзик Вiктор Жуков, науковий спiвробiтник Iнституту екологiї людини. — Коли ми стали давати воду, набрану на Водохреще з рiзних водойм, навiть тих, над якими не проводили обряду освячення, учасникам експерименту (вони випивали впродовж 5 — 10 хвилин близько 200 грамiв, пiсля цього їх обстежували кожнi пiвгодини), то з’ясували, що стан печiнки, серця, нирок, шлунка, кишкiвника в них змiнювався. Люди, якi мали рiзнi патологiї, стали зцiлю­ватися! Iмунна система органiзму починала ефективнiше працювати, учасники експерименту ставали енергiйнiшими i позбувалися хвороб внутрiшнiх органiв.

— Чи має значення, в чому зберігати йорданську воду?

  М. Курик:

— У храмах для свяченої води iснують спецiальнi, найчастіше срiбнi, резервуари. Вдома українцi здебiльшого зберi­гають її у звичайнiй склянiй тарi. Якщо тримати у склянiй посудинi та при відносній прохолоді, то не змінюються не лише фізичні, хімічні, а й біологічні властивості святої води — вона не цвіте, у ній не розмножуються мік­роби.

— Чи можна поїти такою водою дітей?

— Вона має дуже потужну дію, тому дітям слід давати пити розчин. Чайну ложку йорданської води розчиняти в горнятковi звичайної кип’яченої. Тоді ефект буде очікуваним. Розчином святої води можна і рослини підливати. І вони будуть здоровші.

Немає коментарів

Додати коментар